Monday, 20 June 2011

Terbaik.... ^_^

Orang yg paling baik ialah orang yang memiliki peluang untuk melakukan kejahatan tetapi dia memilih untuk
melakukan kebaikan. Orang yang paling jahat pula ialah orang yang memiliki
peluang untuk melakukan kebaikan, tetapi dia memilih untuk berterusan membiarkan
dirinya berkubang di dalam kebinasaan. -Sayyidina Ali

No comments:

Post a Comment