Sunday, 10 July 2011

Gelap dan cahayanya....

Cinta dunia adalah kegelapan, takwa pelitanya. Dosa adalah kegelapan, taubat pelitanya. Kubur adalah kegelapan, syahadat pelitanya. Akhirat adalah kegelapan, amal sholeh pelitanya. Shirat adalah kegelapan, iman pelitanya..
(Abu Bakar As Shiddiq)

No comments:

Post a Comment